college door collega’s

college door collega’s

Bent u op zoek naar scholing op het gebied van splint therapie en Centrale Relatie bepaling? Wij verzorgen regelmatig de cursus ‘splinttherapie in de algemene praktijk’ met als docent tandarts-gnatholoog dr. James Huddleston Slater uit Groningen. Meer info over de cursus vindt u op onze website www.collegedoorcollegas.nl

Om een goed passende en prettig functionerende splint te kunnen laten maken levert de tandarts twee precisie afdrukken aan. Voor een nauwkeurige alginaatafdruk gebruikt u met zorg geselecteerde afdruklepels. Zorgt u ervoor dat het afdrukmateriaal volledig ondersteund wordt door de lepel, ook in het meest distale deel van de molaarstreek en controleert u na het maken van de afdrukken of het materiaal vast in de afdruklepels zit. Een goede afdruk is van vitaal belang voor een goed passende en duurzame splint.

admin